หนังสือราชการกลุ่มนิเทศฯ


คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ(ทุนวิจัย)

โพสต์4 ส.ค. 2559 01:18โดยkotchaphan@esdc.go.th   [ อัปเดต 4 ส.ค. 2559 18:49 โดย cpm1 admin ]

ด้วย สพฐ. สนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด  รายละเอียดดังแนบ

ประกวดคัดเลือกผลงานด้านนิเทศการศึกษา

โพสต์4 ก.ค. 2559 07:10โดยcpm1 admin   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2559 07:10 ]

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประกวดคัดเลือกผลงานด้านนิเทศการศึกษา สำหรับศึกษานิเทศก์ กลุ่มจังหวัดในระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ศึกษานิเทศก์พัฒนางานด้านการนิเทศการศึกษา เสริมสร้างขวัญ กำลังใจ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านกระบวนการนิเทศ รายละเอียดดังแนบ

1-2 of 2