ประกวดคัดเลือกผลงานด้านนิเทศการศึกษา

โพสต์4 ก.ค. 2559 07:10โดยcpm1 admin   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2559 07:10 ]
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประกวดคัดเลือกผลงานด้านนิเทศการศึกษา สำหรับศึกษานิเทศก์ กลุ่มจังหวัดในระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ศึกษานิเทศก์พัฒนางานด้านการนิเทศการศึกษา เสริมสร้างขวัญ กำลังใจ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านกระบวนการนิเทศ รายละเอียดดังแนบ
Ċ
cpm1 admin,
4 ก.ค. 2559 07:18
Ċ
cpm1 admin,
4 ก.ค. 2559 07:19
Ċ
cpm1 admin,
4 ก.ค. 2559 07:19
Ċ
cpm1 admin,
4 ก.ค. 2559 07:20
Ċ
cpm1 admin,
4 ก.ค. 2559 07:20
Comments