กิจกรรมกลุ่มนิเทศ

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน PLC ระดับสพป.ชัยภูมิ เขต 1

โพสต์6 มิ.ย. 2560 19:55โดยApichat Phromfaiy

ด้วยปัญหาผลสัมทฤธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET ของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 นักเรียนในสังกัดอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ จึงจำเป็นที่จะต้องหากระบวนปรับปรุงแก้ไข จึงได้มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน PLC ระดับสพป.ชัยภูมิ เขต 1 

นักเรียน สพป.ชย.๑ คว้าแชมป์หุ่นยนต์ ๕ รายการ ที่ประเทศฮองกง

โพสต์31 ก.ค. 2559 19:38โดยApichat Phromfaiy   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2559 19:47 ]

 
นักเรียน สพป.ชย.๑ คว้าแชมป์หุ่นยนต์ ๕ รายการ ๑.ชนะเลิศ หุ่นยนต์ชกมวย เด็กชายปรัชญา  พัดมี โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม  2.รองชนะเลิศอันดับ 1 หุ่นยนต์พายแคนนู  โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม  ครูผู้ควบคุมทีม  ครูจตุรงค์ลิ้มไพบูลย์  ผู้อำนวยการ  นายเสถียร  อาจโยธา  3. รองชนะเลิศอันดับ 1 หุ่นยนต์ว่ายน้ำท่ากรรเชียง  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 4. รองชนะเลิศอันดับ 2 หุ่นยนต์ว่ายน้ำท่าผีเสื้อ โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 3. รองชนะเบิศอันดับ 3 หุ่นยนต์พายเรือสี่ฝีพาย  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ ครูผู้ควบคุมทีม ครูอรพรรณ   ลิ้มไพบูลย์  ผู้อำนวยการ  นายอาคม  จินดาพงษ์  ภายใต้การควบคุมและสรับสนุนโดย  นายธนชน  มุทาพร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุก ๆ ท่านที่มีส่วนร่วมสนับสนุน คณะครู นักนักเรียน  พี่ ๆ น้อง ๆ ครอบครัวที่ให้กำลังใจเสมอมา  ความสำเร็จที่ได้รับนี้เกิดจากท่าน  ทุกๆ คน  รางวัลนี้ขอทอบให้ทุก ๆ ท่าน จากคณะทีมหุ่นยนต์ รร.บ้านห้วยกุ่ม  รร.บ้านหัวนาคำ ครูหนึ่ง ครูแหวว ครูอภัย

กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับศึกษาธิการภาค 14

โพสต์29 ก.ค. 2559 23:44โดยcpm1 admin   [ อัปเดต 1 ส.ค. 2559 20:05 โดย เกษณี สังดนตรี ]

การจัด กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับศึกษาธิการภาค 14  
ประจำปีการศึกษา 2559  วันที่ 6 สิงหาคม 2559 
ณ อาคาร 8 ปัทมปาณี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  
รายงานตัว ตั้งแต่ 08.00 - 08.30 ณ ตึกด้านหน้า ห้องภูมิพญา  ชั้น 3  
พิธีเปิด 08.40 น. เริ่มแข่งขัน 09.30 น.

ผู้ประสานงาน  ศน.ธัญยธรณ์ (แหม่ม) 0954896242

ค่านิยมหลัก 12ประการ

โพสต์9 ก.ค. 2559 02:41โดยcpm1 admin

เกณฑ์การประเมินการคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices : BP)ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมค่านิยมหลัก 12ประการ

ประกาศผล 1 โรางเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์

โพสต์4 ก.ค. 2559 07:53โดยcpm1 admin   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2559 03:16 ]

การคัดเลือกผลงาน “1  โรงเรียน  1  อาชีพ  1   ผลิตภัณฑ์” โรงเรียนดีประจำตำบล   ปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่  5 – 6  กรกฎาคม  2559

1-5 of 5