ค่านิยมหลัก 12ประการ

โพสต์9 ก.ค. 2559 02:41โดยcpm1 admin
เกณฑ์การประเมินการคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices : BP)ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมค่านิยมหลัก 12ประการ
Comments