ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน PLC ระดับสพป.ชัยภูมิ เขต 1

โพสต์6 มิ.ย. 2560 19:55โดยApichat Phromfaiy
ด้วยปัญหาผลสัมทฤธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET ของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 นักเรียนในสังกัดอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ จึงจำเป็นที่จะต้องหากระบวนปรับปรุงแก้ไข จึงได้มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน PLC ระดับสพป.ชัยภูมิ เขต 1 

Comments