ค่านิยมหลัก 12 ประการ

โพสต์9 ก.ค. 2559 02:33โดยcpm1 admin

เกณฑ์การประเมิน การคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices : BPด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมค่านิยมหลัก 12ประการ

Comments